Гадна камер

Гадаа камер

2014-02-11 18:43:59
NC-140G Camera /өдөр, шөнө харах, гадна зориулалттай/
Линз: 2,8-6mm Нягтрал: 1200TV lines
NC-139G Camera /өдөр, шөнө харах, гадна зориулалттай/
Линз: 6-8 mm Нягтрал: 1200TV lines
NC-137G Camera /өдөр, шөнө харах, гадна зориулалттай/
Линз: 6-8 mm Нягтрал: 1200TV lines
NC-138G Camera /өдөр, шөнө харах, гадна зориулалттай/
Линз: 6-8 mm Нягтрал: 1200TV lines
NC-150UG, 151UG Camera Америк /өдөр, шөнө харах, гадна зориулалттай/
Линз: 6-8 mm Нягтрал: 900TV lines
NC-180S Camera /өдөр, шөнө харах, гадна зориулалттай/
Линз: 30X Нягтрал: 900TV lines
   

өдөр, шөнө харах, зориулалттай өдөр, шөнө

[Хэвлэх]