Бусад

НАНО 2017 оны мэдээ, хичээл

2019-03-31 11:21:30

- Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж дээр шинэ хэрэглэгч нэмэх хичээл -НАНО –TX.   /Админ үүсгэх, Флаш диск/ -2017

        https://www.youtube.com/watch?v=EMZRnFzwdoE&t=441s

- J-DVR -hard шалгах, бичлэг хийж байгааг харах хичээл –НАНО КАМЕР

           https://www.youtube.com/watch?v=FyHtOQbz0eA&t=18s    

-  Компьютерийн сүлжээний IP хаягийг харах, өөрчлөх хичээл -НАНО. 

           https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1118186171625110

-   H-NVR вэб хөтөч –бичлэг ухарааж үзэх-НАНО  2017 /дотоод сүлжээ/

             https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105951329515261&set=a.153742858069451.29364.100003012139602&type=3

-   Цаг бүртгэлийн систем, шинэ түвшинт монгол програм –НАНО   2017 -1 /TX –зураг/

            https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1106597116117349

-   Камер тань гэнэт унтарсан үед авах арга хэмжээ –НАНО

            https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1117561085020952&set=a.153742858069451.29364.100003012139602&type=3&theater

-       Флаш дискний хуулбар нэртэй вирусыг устгах НАНО програм, хичээл

             https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1095836777193383 

- нэвтрэх системийн  худалдаа   - НАНО  2017 / Access Control -удирдлагын самбар /

           https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1108128019297592

-  Speed  Dome 27X  хяналын камерын худалдаа –НАНО 2017 / холын зайг татаж харах/ iface зураг/

           https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1106865499423844

- ID card-ын  худалдаа    -НАНО   2017   /нигмэн цагаан, түлхүүр оосрон цэнхэр/ нэвтрэх систем, цаг бүртгэл/ 

           https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1106856496091411

-Монгол цаг бүртгэлийн  програмын хичээл НАНО 2017-2  /Вэб технологи/

           https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1102159679894426

 

- english: nano cube ip camera – mobile phone iVMS, web browser setup , wfii settings  2017 

       https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1095845857192475&set=a.153742858069451.29364.100003012139602&type=3&theater

english : ip change -windows10 -   компьютер сүлжээний ip хаяг өөрчлөх хичээл  -НАНО 2017 

        https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1109090612534666

GSM Alarm system  - NANO  2016  /control panel/

        https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1106610232782704

-    Хяналтын  камер  -  гадна  сурталчилгаа   -  НАНО   -Hobby

      https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1117432118367182

-   НАНО  Амжилт реклам сурталчилгаа –видео – 2014, хяналтын камер, цаг бүртгэлийн систем, Н-Э-С, Д-С

        https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1108856659224728?pnref=story

-   НАНО – худалдаа, цаг бүртгэл, хяналтын камерын систем – 2012 

        https://www.facebook.com/nanosoft2013/posts/1107272569383137

 

-  Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж дээр шинэ хэрэглэгч нэмэх хичээл -НАНО -видео

- J-DVR -hard шалгах, бичлэг хийж байгааг харах хичээл –НАНО КАМЕР

-  Монгол цаг бүртгэлийн  програмын хичээл НАНО -видео

-  H-NVR вэб хөтөч –бичлэг ухарааж үзэх-НАНО КАМЕР -зөвлөгөө

-  Цаг бүртгэлийн систем, шинэ түвшинт монгол програм –НАНО -видео

[Хэвлэх]