Дохиолол

Дохиоллын систем

2014-02-11 18:03:10
Утасгүй дохиоллын систем гэж юу вэ? Энэ нь цахилгаан тэжээлээс эсвэл зайнаас тэжээл авч өөр хоорондоо тусгай давтамж бүхий дохионы тусламжтай (утасгүйгээр) мэдээлэл дамжууладаг бүлэг төхөөрөмжүүд юм.

Мэдрэгчүүд хамгаалж буй объектод хөдөлгөөн илэрсэн, хаалга онгойсон, цонх хагарсан, утаа гарсан гэх мэт олон төрлийн мэдээллийг гол төхөөрөмж рүү дамжуулах үүрэгтэй бол, гол төхөөрөмж нь бусад мэдрэгчүүдээс авсан мэдээллийг боловсруулан таны гар утсанд мессеж илгээх болон хүлээн авах бусад үүргийг гүйцэтгэнэ.

Хоорондоо утсаар холбогддгоггүй тул та хэдийд ч, хаан ч байрлуулах боломжтой, цэвэр үзэмжтэй, суурилуулахад хялбар бөгөөд найдвартай ажиллагааг дээшлүүлнэ.
[Хэвлэх]