Хүмүүнлэгийн Ажил

Интернэт кафе, компьютер тоног төхөөрөмж хандивлав

2014-05-09 09:11:20

нанософт     2011  оны 6  сард   “Оргилуун  Ертөнц”  ТББ  хүүхэд  хөгжүүлэх   төв   нь

Интернэт   кафе,  компьютер  тоног
төхөөрөмж  хандивлав

                      2011  оны 6  сард   “Оргилуун  Ертөнц”  ТББ  хүүхэд  хөгжүүлэх   төв   нь     НАНОСОФТ  ХХК-ны  хандиваар   дэлхий  ертөнцтэй  интернэтээр холбогдох  боломжтой  боллоо.  Иж  бүрэн 6 ширхэг   дэлгэц  LCD,  процессор,  1ш   хэвлэгч  машинтай  боллоо.
Мэдээлэл  технологийн  энэ  зуунд  сурч  боловсрох  боломж    хомсхон    байдаг  хүүхэд  багачуудад  оюуны   хөрөнгө  оруулалт  болгон  хандивласан юм

[Хэвлэх]