Дагалдах хэрэгсэл

Дагалдах хэрэгсэл

2014-02-11 20:42:18

Тэжээлийн блок 5А, 10А, 20А

HARD disk - 80 gb, 160 gb, 250 gb, 500gb, 1000gb, 1000gb
Dvr төхөөрөмжинд нэмэлтээр суулгах

Суурь / дотор, гадна / /жижиг/

Том Дунд Жижиг

75-3 Дотор кабель
Адаптер 12v2a BNC, Тэжээл, AV толгой
75-5 Гадна кабель Хос кабель
[Хэвлэх]