Нүүр царайгаар

Нүүр, Хурууны хээгээр бүртгэх

2018-02-10 18:47:15
  • Загвар: NANO iFace-260
  • Нүүрний багтаамж: 200
  • Хурууны  багтаамж: 2,000
  • Aлгоритмын хувилбар:ZKFace7.0

 


Дэлгэрэнгүй

Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж ашиглах заавар

2014-05-09 09:30:10

Анхааруулга

1.      Нойтон хуруу, гараар хүрэхгүй байх.

2.      Цагийн бүртгэлийн машиныг санаатайгаар унтраах оролдлого хийхгүй байх.

3.      Цагийн бүртгэлийн машин нь тусгай эрх бүхий хүний admin-cod-оор унтрах болон асах эрхтэй байдаг.

4.      Асаах унтраах off товчлуур нь зөвхөн admin-ны хэрэглээний товчлуур тул ажилчид хэрэглэх шаардлагагүй.

5.      Сүлжээнээс ирсэн тог байнга хэлбэлзэх төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж чадахгүй байгаа  тохиолдолд нэмэлт  төхөөрөмж болох UPS-500-г  хэрэглэх шаардлагатай.

6.      Тэжээлийн залгуурыг /adapter/ тасдан уртасгах оролдлого хийхгүй байх хэрэгтэй.

7.      Дээрхи тохиолдолд цаг бүртгэлийн машин горимын дагуу ажлахгүйд хүрнэ.

8.      Төхөөрөмжийн өөрийн адаптераас өөр төрлийн ойролцоо адаптераар тэжээхийг хоргилно.


Дэлгэрэнгүй

Нүүр, Хурууны хээгээр бүртгэх

2014-01-11 18:52:17
  • Загвар: NTC-240
  • Нүүрний багтаамж: 400
  • Хурууны  багтаамж: 2,000
  • Aлгоритмын хувилбар:ZKFace7.0

 


Дэлгэрэнгүй